اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره صرافی سرمایه

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای علیرضا حیدرآبادی پور به نمایندگی از بانک سرمایه

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای محمدرضا رجائیه به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک سرمایه

عضو هیئت مدیره

جناب آقای ایرج وارسته بهدانی به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان سرمایه

تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا