بازار جهانی ارز (بلومبرگ) ۱۳۹۶/۱۲/۰۱-۰۵:۴۴:۱۲
Name
Value
Change
Net Change
Time
19.8999
0.1312
+0.66%
12:59 PM
569.5900
0.0300
+0.01%
9:05 PM
24968.7500
0.0000
0.00%
2/16/2018
2837.6100
-18.9200
-0.66%
2/16/2018
3.2465
-0.0033
-0.10%
1:28 PM
594.7000
1.3500
+0.23%
11:29 AM
3.2335
0.0024
+0.07%
3:59 PM
18.5461
0.0128
+0.07%
9:10 PM
1.2578
0.0017
+0.14%
9:10 PM
Name
Value
Change
Net Change
Time
11.7002
0.0300
+0.26%
9:10 PM
9.1688
0.0065
+0.07%
9:10 PM
101.3200
0.1000
+0.10%
9:07 AM
3.5058
-0.0375
-1.06%
3:58 PM
3.7650
0.0062
+0.16%
9:10 PM
56.4413
-0.0459
-0.08%
9:09 PM
250.9900
0.2900
+0.12%
9:10 PM
3.3365
0.0046
+0.14%
9:10 PM
20.4140
0.0196
+0.10%
9:10 PM
24.3077
0.0268
+0.11%
9:09 PM
7.7952
0.0155
+0.20%
9:10 PM
6.0103
0.0080
+0.13%
9:10 PM
8.0022
0.0177
+0.22%
9:10 PM
0.9302
0.0007
+0.08%
9:10 PM
1.3978
-0.0022
-0.16%
9:09 PM
1.2393
-0.0014
-0.11%
9:10 PM
Name
Value
Change
Net Change
Time
3.6528
0.0024
+0.07%
9:10 PM
31.4240
0.0340
+0.11%
9:10 PM
3.8973
0.0063
+0.16%
9:10 PM
6.3415
0.0005
+0.01%
2/14/2018
64.2150
0.3025
+0.47%
2/16/2018
13573.0000
13.0000
+0.10%
9:10 PM
52.2080
-0.2380
-0.45%
9:11 PM
1070.4000
2.7700
+0.26%
9:10 PM
29.1200
0.0040
+0.01%
9:10 PM
0.7900
-0.0013
-0.16%
9:10 PM
0.7358
-0.0014
-0.19%
9:11 PM
1.3150
0.0015
+0.11%
9:11 PM
84.2840
-0.0650
-0.08%
9:11 PM
7.8223
0.0005
+0.01%
9:10 PM
13.6396
0.0119
+0.09%
9:10 PM
132.2300
-0.0300
-0.02%
9:10 PM
106.6900
0.1000
+0.09%
9:10 PM
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا