شرایط و قوانین

مهمترين قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت صرافي عبارتند از :
– قانون پولي و بانكي مصوب سال ۱۳۵۱٫
– دستورالعمل اجرايي تاسيس ، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب ۱۳۹۳/۰۵/۲۸٫
– دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئی در صرافی ها
– بخشنامه هاي صادره از سوي اداره نظارت بر صرافي هاي بانك مركزي .
– قانون تجارت .
– قوانين مالياتي .
– قوانين بيمه و تامين اجتماعي.
– اساسنامه شرکت صرافي سرمایه .

تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا