قیمت ارز دینار بحرین در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
112,206
110,828
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
112,210
110,832
۱۳۹۷/۲/۱
112,210
110,832
۱۳۹۷/۱/۳۰
112,199
110,821
۱۳۹۷/۱/۲۹
112,204
110,826
۱۳۹۷/۱/۲۸
112,207
110,829
دینار بحرین
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا