قیمت ارز دینار بحرین در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۶/۹/۲
93,667
92,465
۱۳۹۶/۹/۱
93,684
92,482
۱۳۹۶/۸/۳۰
93,766
92,562
۱۳۹۶/۸/۲۹
93,517
92,316
۱۳۹۶/۸/۲۷
93,790
92,586
۱۳۹۶/۸/۲۵
93,905
92,700
دینار بحرین
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا