قیمت ارز دینار بحرین در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
89,431
88,269
۱۳۹۶/۶/۲۹
89,317
88,155
۱۳۹۶/۶/۲۸
89,295
88,133
۱۳۹۶/۶/۲۷
89,186
88,026
۱۳۹۶/۶/۲۶
89,164
88,004
۱۳۹۶/۶/۲۵
89,164
88,004
دینار بحرین
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا