قیمت ارز دینار کویت در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
140,348
138,624
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
140,521
138,794
۱۳۹۷/۲/۱
140,521
138,794
۱۳۹۷/۱/۳۰
140,347
138,623
۱۳۹۷/۱/۲۹
140,347
138,623
۱۳۹۷/۱/۲۸
140,350
138,626
دینار کویت
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا