قیمت ارز دینار کویت در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۶/۹/۲
117,094
115,591
۱۳۹۶/۹/۱
117,080
115,578
۱۳۹۶/۸/۳۰
117,205
115,701
۱۳۹۶/۸/۲۹
117,129
115,626
۱۳۹۶/۸/۲۷
116,968
115,467
۱۳۹۶/۸/۲۵
117,091
115,589
دینار کویت
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا