قیمت ارز ريال عمان در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
109,778
108,688
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
109,785
108,695
۱۳۹۷/۲/۱
109,785
108,695
۱۳۹۷/۱/۳۰
109,773
108,683
۱۳۹۷/۱/۲۹
109,724
108,689
۱۳۹۷/۱/۲۸
109,727
108,692
ريال عمان
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا