قیمت ارز ريال قطر در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۶/۹/۲
9,240
9,123
۱۳۹۶/۹/۱
9,157
9,040
۱۳۹۶/۸/۳۰
9,315
9,196
۱۳۹۶/۸/۲۹
9,312
9,193
۱۳۹۶/۸/۲۷
9,219
9,102
۱۳۹۶/۸/۲۵
9,230
9,113
ريال قطر
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا