قیمت ارز ریال عربستان سعودي در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
11,256
11,046
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
11,256
11,046
۱۳۹۷/۲/۱
11,256
11,046
۱۳۹۷/۱/۳۰
11,255
11,045
۱۳۹۷/۱/۲۹
11,250
11,045
۱۳۹۷/۱/۲۸
11,251
11,046
ریال عربستان سعودي
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا