قیمت ارز لير تركيه در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
9,623
9,498
۱۳۹۶/۶/۲۹
9,656
9,531
۱۳۹۶/۶/۲۸
9,656
9,531
۱۳۹۶/۶/۲۷
9,788
9,661
۱۳۹۶/۶/۲۶
9,768
9,641
۱۳۹۶/۶/۲۵
9,768
9,641
لير تركيه
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا