قیمت ارز هزار وون کره جنوبی در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
39,488
39,095
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
39,446
39,054
۱۳۹۷/۲/۱
39,446
39,054
۱۳۹۷/۱/۳۰
39,698
39,302
۱۳۹۷/۱/۲۹
39,611
39,126
۱۳۹۷/۱/۲۸
39,522
39,038
هزار وون کره جنوبی
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا