قیمت ارز یکصد ین ژاپن در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۶/۹/۲
31,786
31,379
۱۳۹۶/۹/۱
31,554
31,150
۱۳۹۶/۸/۳۰
31,445
31,042
۱۳۹۶/۸/۲۹
31,584
31,180
۱۳۹۶/۸/۲۷
31,579
31,175
۱۳۹۶/۸/۲۵
31,312
30,911
یکصد ین ژاپن
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا