قیمت ارز یکصد ین ژاپن در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۷/۰۲/۰۳
39,144
38,228
۱۳۹۷/۰۲/۰۲
39,207
38,290
۱۳۹۷/۲/۱
39,207
38,290
۱۳۹۷/۱/۳۰
39,288
38,370
۱۳۹۷/۱/۲۹
39,328
38,428
۱۳۹۷/۱/۲۸
39,403
38,502
یکصد ین ژاپن
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا