قیمت ارز یکصد ین ژاپن در بانک ملی
تاریخ
خرید
فروش
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
29,991
29,602
۱۳۹۶/۶/۲۹
30,206
29,814
۱۳۹۶/۶/۲۸
30,192
29,800
۱۳۹۶/۶/۲۷
30,243
29,851
۱۳۹۶/۶/۲۶
30,324
29,930
۱۳۹۶/۶/۲۵
30,324
29,930
یکصد ین ژاپن
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا